1983 – historicus & politicoloog
Docent geschiedenis van de politieke theorie, Vrije Universiteit Amsterdam

Benaderbaar voor lezingen, voordrachten en gastdocentschap

Specialismen: politieke theorie, intellectuele geschiedenis, geschiedfilosofie